Wat is een ITIL 4? 

ITIL 4 is de nieuwste versie van ITIL (Information Technology Infrastructure Library), een wereldwijd erkend raamwerk voor IT-servicemanagement (ITSM). ITIL 4 bouwt voort op de fundamenten van vorige ITIL-versies, maar bevat ook nieuwe concepten en benaderingen om te voldoen aan de veranderende behoeften van organisaties in een snel veranderende digitale wereld.

Vier dimensies

Het ITIL 4-raamwerk bestaat uit vier dimensies die elk verschillende aspecten van ITSM bestrijken: organisatie en mensen, informatie en technologie, partners en leveranciers, en waardestromen en processen. Deze dimensies zijn met elkaar verbonden en hebben invloed op elkaar, en het raamwerk richt zich op het integreren van deze dimensies om organisaties te helpen waarde te creëren voor hun klanten.

Belangrijk concept 

Een belangrijk concept in ITIL 4 is het Service Value System (SVS), dat de kern vormt van het raamwerk. Het SVS beschrijft hoe alle componenten en activiteiten binnen ITSM met elkaar samenwerken om waarde te leveren aan klanten. Het omvat zes belangrijke elementen: de service waardeketen, service waardestromen, service providers, klanten, waarde co-creatie en governance.

Nieuwe benaderingen 

ITIL 4 biedt ook nieuwe benaderingen voor service management, waaronder Agile en DevOps. Het raamwerk erkent het belang van snelheid en flexibiliteit in een snel veranderende omgeving en biedt richtlijnen voor het integreren van Agile- en DevOps-praktijken in ITSM. Het richt zich ook op continue verbetering, waarbij organisaties worden aangemoedigd om te leren van feedback en ervaringen om hun processen en prestaties voortdurend te verbeteren.

IT-service management 

In het kort, ITIL 4 is een raamwerk voor IT-service management dat is ontworpen om organisaties te helpen waarde te creëren voor hun klanten. Het richt zich op de integratie van verschillende dimensies van ITSM en biedt nieuwe benaderingen voor service management, waaronder Agile en DevOps. Het biedt ook richtlijnen voor continue verbetering om organisaties te helpen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en te blijven voldoen aan de behoeften van hun klanten.

Bron: ictzaakwaarnemer.nl