Een veilige werkomgeving dankzij een cursus van BHV Twente

We brengen een groot deel van ons leven door op de werkvloer. Het zal je dan ook niet verrassen dat veel ongelukken juist onder werktijd gebeuren. Zeker wanneer er wordt gewerkt met risicovolle stoffen of bepaalde machines ligt het gevaar op de loer. Om te voorkomen dat calamiteiten optreden worden er vaak wel allerlei preventieve maatregelen getroffen. Maar ondanks die maatregelen kan men nooit helemaal voorkomen dat er iets misgaat. En als er dan onbedoeld toch iets voorvalt is het heel belangrijk dat er iemand is die weet hoe te handelen. Iemand die weet hoe een brand geblust kan worden bijvoorbeeld. Of hoe je moet reanimeren. De aangewezen persoon hiervoor is de bedrijfshulpverlener. Dit is een werknemer die een cursus bedrijfshulpverlening heeft gevolgd en hier een diploma voor heeft behaald.

 

Een diploma bedrijfshulpverlening binnen twee dagen

Een cursus bedrijfshulpverlening neemt niet veel tijd in beslag, meestal slechts twee dagen. Binnen deze twee dagen krijgt men theorielessen waarin allerlei calamiteiten worden besproken. Tijdens de praktijklessen ga je noodsituaties na spelen. Je wordt in een ruimte gezet die lijkt op jouw werkomgeving en er breekt bijvoorbeeld brand uit. En daarmee bedoelen we ook écht brand. Onder begeleiding van een instructeur leer je op een veilige manier de brand beheersen, blussen of het pand ontruimen. En zo worden nog veel meer rampscenario’s nagebootst. Dit alles heeft tot doel om jou te laten ervaren hoe het is om in spannende situaties goed na te blijven denken.

 

Geldig voor de duur van een jaar

Na het doorlopen van de cursus leg je een examen af. Als je voor dit examen slaagt krijg je het diploma BHV uitgereikt. Dit diploma is een jaar geldig. Na dit jaar moet je een herhalingstraining doen om te testen of je alles nog weet. Dit kan eventueel ook bij BHV Twente.